Šta uraditi ako je akumulator prazan

Kada je sve dobro i u redu, akumulator se puni dok se vi vozite. Ako iz bilo kog razloga nešto krene naopako ili ako ostavite uključen neki električni uređaj u parkiranom automobilu, akumulator će se prazniti ali se neće dopunjavati.

Ako vaš motor kad ga startujete pokuša da se pokrene, ima nade da ćete ga ponovno oživeti.

Proverite da li je neki unutrašnji ili spoljašnji električni uređaj uključen. Ako jeste, isključite ga.

Nekih 20 minuta ne pokušavajte da ponovo startujete motor (toliko, naime, treba vremena da akumulator dobije dovoljno snage za pokretanje startera).

Držite pesnice i pokušajte ponovno da okrenete ključ u nadi da će motor ovog puta da se pokrene.

Ako vam se ovo redovno događa ili ako utvrdite da se akumulator ispraznio, a da niste ostavili uključen ni jedan električni uređaj, verovatno se radi o ozbiljnijem problemu. U tom slučaju je neophodno da dođete u naš servis da vam detaljno pregledamo akumulator.

Zamena akumulatora

Jeste li preko noći ostavili upaljena svetla? Ne brinite. Prazan akumulator lako ponovno stavite u funkciju. Naravno, ako imate punjač akumulatora.

  1. Po mogućnosti odstranite kablove akumulatora
  2. U uputstvima punjača proverite da je prikladan za punjenje Vašeg akumulatora i da ste ga pravilno namestili.
  3. Crveni pol punjača namestite na (+) priključak akumulatora, a crni na (-).
  4. Punjač spojite u električnu mrežu i upalite. Mora se upaliti zelena lampica. Ako se zelena lampica ne upali, isključite punjač iz mreže i proverite da li su kablovi ispravno spojeni.
  5. Po završenom punjenju će se upaliti još jedna lampica (ili ova postojeća promeni boju). Isključite punjač iz mreže i skinite kablove tako da prvo skinete crni. Ponovno namestite akumulator u vozilo u priključite ga.

I ponovno se možete voziti. Ako ćete se voziti 20 minuta s time da su svi električni potrošači isključeni, Vaš će se akumulator napuniti.

Startovanje motora pomoću kablova

Ako nemate punjač akumulatora, lako možete pokrenuti Vaš motor pomoću upotrebe spojenih kablova.
Prepoznatljiv akronim će Vam pomoći da zapamtite – GaBLE – Good and Bad, Live (+) then Earth (-).

  1. Dobar akumulator ("good") spojite kablovima na prazan ("bad"), pri čemu upotrebite klemu (+) polariteta. Kabal uzemljenja spojite na blok motora ili deo šasije (NE spajajte ga na (-) priključak praznoga akumulatora.
  2. Kad ste završili s povezivanjem kablova, najpre startajte "dobro" vozilo i pustite da motor radi, a tek potom pokušajte startovati svoje vozilo.
  3. Kad Vaš motor startuje i počne glatko da radi, odstranite kablove obrnutim redosledom od spajanja.
  4. Motor nemojte gasiti. Nakon 20 minuta vožnje s isključenim radio uređajem i drugim električnim potrošačima, akumulator će se napuniti i postupak nećete morati ponoviti kada ugasite motor.