nabavka dva radna stola za teške havarije od kojih je jedan kompjuterizovan