renoviranje prednjeg dela zgrade sa izgradnjom izložbenog autosalona