spajanje sa trgovinskim-maloprodajnim objektom i osnovanje preduzeća Maric centar o.d.