Izjava o zaštiti privatnosti

Ko smo mi

MARIĆ CENTAR DOO, 36340 Konarevo, Kraljevo, Progorelica 74A, prodaja@mariccentar.rs, 036 824 670 obrađuje vaše podatke o ličnosti.

Vrste podataka o ličnosti koje prikupljamo

Marić centar d.o.o prikuplja sledeće podatke o ličnosti:

 • Email adresa
 • Ime i prezime
 • Broj telefona

Svrha obrade i pravni osnov

Marić centar d.o.o  koristi vaše podatke za sledeće svrhe:

 • Kreiranje korisničkih naloga
 • Pružanje osnovnih usluga
 • Ponude novih proizvoda i usluga

Marić centar d.o.o podatke o ličnosti obrađuje na osnovu sledećeg pravnog osnova:

 • Pristanak
 • Pristanak možete povući u svakom trenutku.

Korisnici podataka

ne prosleđuje, ne prodaje, ne iznajmljuje vaše podatke o ličnosti trećim licima.

Zaštita podataka

Marić centar d.o.o  štiti vaše podatke korištenjem sledećih mera zaštite:

 • Sistem privilegija i rola

Marić centar d.o.o čuva vaše podatke tokom vremenskog perioda od 5 godina od trenutka formiranja baze

Automatizovano donošenje odluka i profilisanje

Marić centar d.o.o ne vrši automatizovano donošenje odluka i profilisanje.

Transfer podataka o ličnosti van EU

Marić centar d.o.o ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Evropske unije.

Transfer podataka o ličnosti van Srbije

Marić centar d.o.o  ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Republike Srbije.

Prava građana

Imate sledeća prava u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti:

 • Potvrda da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti;
 • Pristup vašim podacima o ličnosti;
 • Ispravku vaših podataka o ličnosti u slučaju greške;
 • Brisanje vaših podataka o ličnosti;
 • Prekid obrade vaših podataka o ličnosti;
 • Odbijanje da se vaši podaci o ličnosti obrađuju;
 • Prenos podataka o ličnosti kod drugog pružaoca usluge;

U slučaju da se vrši automatizovana obrada podataka o ličnosti i donošenje odluka, pravo na ljudsku intervenciju, izražavanje stava o odluci ili osporavanje odluke.

Prava možete ostvariti kontaktiranjem Marić centar d.o.o  na sledeće načine:

 • Adresa
 • Email
 • Telefon

Nadležni organ

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.

Svi naši zaposleni odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Marić centar d.o.o zadržava pravo da odbije pružanje usluge ili ukine nalog ukoliko ustanovi da su prekršeni Uslovi korišćenja, a shodno zakonskim ograničenjima.