Ukoliko ste se odlučili za kupovinu nekog od Hyundai modela, firma Marić centar Vam nudi i finansiranje putem lizinga ili kredita.

Lizing

Lizing je poseban oblik finansiranja zasnovan na ideji da je predmet lizinga bolje koristiti nego kupiti. Dve osnovne vrste lizinga su finansijski lizing i operativni lizing (zakup). Obe vrste imaju svoje specifičnosti i pokrivaju sve potrebe primaoca lizinga.

Primalac lizinga može biti pravno ili fizičko lice. Minimalni rok na koji se ugovor o lizingu zaključuje ne može biti kraći od dve godine od dana zaklučenja ugovora, dok maksimalni rok zavisi od lizing kuce, ali kod većine je do 7 godina.

Prednosti lizinga

Bez dodatnih sredstava obezbeđenja

Jedna od glavnih prednosti lizinga je ta što davalac lizinga pruža finansiranje bez zahteva za dodatnim obezbeđenjem (upravo iz razloga što je on pravni vlasnik predmeta lizinga), to znači da Vam nisu potrebne ni ziranti ni hipoteke. Pogodnost i brzina.

Upravo iz razloga što dodatno obezbeđenje najčešće nije potrebno, lizing može biti ugovoren daleko jednostavnije i brže nego klasični bankarski kredit (u idealnom slučaju za svega jedan dan).

Fleksibilnost

Lizing daje mogućnost da se započne ili razvije biznis sa minimalnim početnim ulaganjem (učešćem). Plan otplate lizing rata može biti podešen tako da odgovara specifičnim potrebama korisnika lizinga.

Finansijki lizing

Finansijski lizing je forma finansiranje koja omugaćava nabavku osnovnih sredstava uz uplatu učešća i PDV na izabrani rok. kod koga je osnovna svrha korišćenje predmeta lizinga, a ne vlasništvo nad njim.

Odlike:

Lizing ugovor je mogue je sklopiti na rok od 24 do najvšie 84 meseca

 • Pravni vlasnik predmeta lizinga je Davalac lizinga, a ekonomski vlasnik je primalac lizinga
 • Primalac lizinga kao troškove evidentira amortizaciju i iznos obračunate kamate
 • Primalac lizinga nakon potpisivanja ugovora uplaćuje učešće (6% od neto vrednosti vozila + PDV, odnosno 20,34% do bruto vrednosti vozila) i manipulativne troškove
 • Primalac lizinga plaća sam obavezno osiguranje i troškove registracije i ugovara kasko osiguranje za sve vreme trajanja ugovora, pri čemu osiguranje može da plaća u ratama
 • Prenos vlasništva vrši se automatski nakon otplate zadnje rate

Operativni lizing

Operativni lizing (rent) je kratkoročni ugovor o zakupu gde je period ugovora obično kraći nego korisni ekonomski vek predmeta zakupa. Zakupodavac obično plaća celokupno održavanje i servisiranje predmeta zakupa.

Odlike:

 • Zakup je način korišćenja premeta lizinga bez obaveze ili želje za sticanjem vlasništva nad predmetom
 • Predmet zakupa se vodi samo u poslovnim knjigama zakupodavca
 • Zakupnine predstavljaju trošak preduzeća za zakupca
 • Zakupnina se plaća mesečno, zajedno sa obračunatim PDV-om
 • Klijent na početku aranžmana daje depozit
 • Nakon isteka ugovora o zakupu, zakupcu se pruža mogućnost da predmet zakupa zameni novim ili da odredi lice kojem će se predmet zakupa prodati.

Razlika izmedju finansijskog lizinga i operativni lizing

Suštinska razlika izmedju ove dve vrste lizinga ogleda se u kreditnom zaduženju obzirom da se kod operativnog lizinga renta ne pojavljuje u izveštaju kreditnog biroa bilo dasu klijenti fizička ili pravna lica, a celokupne lizing rate se tretiraju kao materijalni troškovi u bilansu uspeha preduzeća i samim tim smanjuje ostvarenu dobit koji je osnovica za obračun poreza na dobit.

Kod finansijskog lizinga po otplati poslednje lizing rate, vi postajete vlasnik vozila koje je predmet lizinga, dok kod operativnog lizinga vozilo možete otkupiti, zameniti za novo ili ga vratiti bez ikakve obaveze.

Kupac kod finansijskog lizing odmah plaća celokupan PDV, dok se kod zakupa porez na dodatu vrednost plaća uz mesečnu ratu što prestavlja iznos inicijalnih plaćanja manji.

Sa druge strane, maksimalna mesečna rata za finansijski lizing može da iznosi maksimalno 30% od mesečnog primanja, dok je kod operativnog lizinga moguće opteretiti i do 50% plate.

Kredit

Auto kredit je namenski potrošački kredit za kupovinu automobila. U Maric centru ćemo Vam predočiti najpovoljniju ponudu na tržištu kredita, a specijalna ponuda je i kupovina na licu mesta u prodajnom salonu firme obzirom da odgovor na kreditni zahtev dobijate odmah.(bez odlaska u banku).

Prednosti kredita:

 • Automobil je u svojini vlasnika
 • Krediti do 10.000 evra nisu opterećeni žirantima i polisom kasko osiguranja
 • Maksimalni period otplate je 84 meseca
 • Minimalno učešće 30%
 • Mogućnost fiksne kamatne stope, koja nije promenljiva u periodu otplate

Info:

Specijalna ponuda su beskamatni krediti do 10.000 evra (u zavinosti od modela) sa periodom otplate do 36 meseci.

Izbor vrste finansiranja najviše zavisi od visine ličnih primanja, ali i od načina upotrebe automobila. Kupac u većini slučajeva način financiranja i banku ili leasing kuću bira sam, prema vlastitim kriterijima koji su mu najpovoljniji. Mi ćemo se potruditi da u cilju dobrog privrednika, pred Vas izadjemo sa najpovoljnijom ponudom za kupovinu Vašeg novog ljubimca.